Logo do druku

Informacje ogólne

Domena internetowa – to unikalny i niepowtarzalny adres każdego serwisu internetowego lub też, bardziej technicznie, element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie.

rejestracja domenAdres internetowy jest jednym z ważniejszych elementów działań promocyjnych w sieci. Pełni on taką samą funkcję, jak nazwa firmy w realnym świecie. Pozwala na identyfikację przedsiębiorstwa oraz budowanie jego spójnej strategii promocyjnej.

Domena stanowi dziś jeden z najważniejszych elementów wyróżniających użytkowników Internetu. Do najpopularniejszych typów domen zaliczyć można adresy z końcówkami: .pl, .com.pl, oraz .com.

Z posiadaniem własnej domeny wiąże się wiele korzyści:

  • możliwość opublikowania strony internetowej pod adresem zawierającym nazwę domeny,
  • łatwiejsze zapamiętywanie właściwie dobranego adresu strony internetowej i adresów e-mail,
  • większa wiarygodność użytkowników prywatnych i firm.

Obostrzenia przy rejestracji domen

Rejestry domen stawiają pewne obostrzenia związane z rejestrowanymi nazwami domen. Choć generalną zasadą w tej chwili jest uwolnienie rejestracji, istnieją różne opisane poniżej zastrzeżenia:
  1. W przypadku, jeśli nazwa domeny krajowej (której Rejestrem jest NASK ) jest nazwą miasta, gminy lub powiatu - rejestracja możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem systemu operatora, a wnioskodawcą może być jednostka samorządowa,
  2. Dla domen regionalnych (np. nazwa.miasto.pl) istnieje tendencja do przekazywania ich lokalnym Rejestrom (np. urzędom miast). Operacja taka wymaga zgody wszystkich dysponentów domen regionalnych w miasto.pl i powoduje, że sposób użytkowania domeny i przeprowadzania dalszych rozliczeń jest efektem ustaleń nowego Podmiotu,
  3. Spory o nazwy domenowe rozstrzygane są poza Rejestrem lub pełnomocnikiem. Dla domen krajowych działa Sąd Arbitrażowy powołany przy PIIT, dla domen globalnych - arbitraż WIPO,
  4. Nazwa domeny, bez użycia polskich znaków, może się składać wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku "-" (minus). Znak "-" nie może występować na początku nazwy domeny, na końcu nazwy domeny oraz jednocześnie na 3 i 4 pozycji w nazwie domeny. Wyjątek stanowią nazwy domen z polskimi znakami (z prefiksem "xn--"). Nazwa domeny może zawierać do 63 znaków łącznie z rozszerzeniem.
Regulamin rejestracji domen krajowych dostępny jest na stronie NASK - www.dns.pl.
Polityka i warunki rejestracji domen EU dostępne są na stronie EURID (The European Registry of  Internet Domain Names)- www.eurid.eu.
Polityka i warunki rejestracji domen globalnych dostępne są na stronie ICCAN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) - www.iccan.org.