Logo do druku

Dodawanie i modyfikacja produktów prostych

Raczej niemożliwe jest funkcjonowanie sklepu bez produktów. Produkty są bardzo ważnym elementem sklepu, spójrz jak się je tworzy. Stworzymy, dla przykładu, produkt prosty – Teczkę Conference Esselte Chivago.


Tworzenie produktu prostego


Ustawienia początkowe
1. Logujemy się do panelu sklepu
2. Przechodzimy do zarządzania produktami [ Katalog > Zarządzaj produktami ]
3. W prawym górnym rogu klikamy Dodaj produkt.
4. Na początku musimy wybrać podstawowe ustawienia produktu:
 • Zestaw cech – jeżeli nie mamy stworzonego zestawu cech dla konkretnej grupy produktów wybieramy Domyślne. W naszym przypadku wybierzemy zestaw cech nazwany Teczki odpowiedni do naszej grupy produktów.
 • Typ produktu – w tym przykładzie wybieramy Produkt prosty.Naciśnij przycisk Kontynuuj.Wprowadzanie danych.
Po skonfigurowaniu danych początkowych możemy przejść do wprowadzania szczegółowych danych dotyczących produktu. Jesteśmy teraz na stronie edycji produktu i jego ustawień, wygląda to następująco:


Ogólne
 • Nazwa: nazwa produktu, która będzie widoczna w sklepie.
 • Opis: opis, który pojawia się na karcie produktu (pod zdjęciami).
 • Krótki opis: opis pojawi się na górze w karcie produktu (pod nazwą produktu).
 • Produkt polecany: jeżeli „Tak” produkt będzie widoczny jako polecany, na stronie głównej.

 • Identyfikator produktu: jest to niepowtarzalny znak każdego produktu.
 • Waga: wartości wymagana, zwykle używana jest do obliczenia kosztów wysyłki.
 • Producent: w naszym przypadku wybieramy z listy rozwijalnej ESSELTE
 • Gwarancja: jeżeli produkt objęty jest gwarancją, wybieramy wartość z listy rozwijalnej. Jest to wartość niewymagana – w naszym przypadku zostawiamy to pole puste.
 • Kolor: w naszym przypadku wybieramy z listy rozwijalnej kolor brązowy.
 • Wymiary w mm: jeżeli ważne są wymiary produktu, w pole to wpisujemy wymiary wyrażone w milimetrach wg następującego schematu: szerokość - wysokość – głębokość. Wartość niewymagana.
 • Jednostka sprzedaży: określa jednostkową ilość sprzedaży produktu.
 • Ustaw jako nowy produkt od/do daty: zakres dat, w którym dany produkt może być promowany jako nowy.
 • Status: jeżeli chcemy aby produkt był widoczny na stronach sklepu, wybieramy "Włączone"; „Wyłączone” oznacza, że produkt mino, iż będzie stworzony nie będzie go widać na stronach sklepu.
 • Klucz URL: jest to nazwa produktu używana przez system. W tym polu nie możemy używać dużych liter, polskich liter, znaków interpunkcyjnych i spacji. Jeżeli pozostawimy pole te puste zostanie ono wygenerowane automatycznie. W naszym przypadku klucz, wygenerowany automatycznie, wygląda następująco: teczka-conference-esselte-chivago
 • Widoczność: określa gdzie będzie wyświetlany produkt, w katalogu stron lub w wyszukiwarkach.
 • Zezwalaj na wiadomość

Ceny
Jesteśmy teraz na stronie edycji cen i jej ustawień. W tym miejscy wprowadza się ceny, koszty,ceny specjalne oraz progi cenowe dla danego produktu. Wygląda to następująco:


Obrazy
Sklep daje możliwość dodawania zdjęć do produktów. Wyróżnia ich trzy rodzaje: główne zdjęcie (wyświetla się po wejściu w kartę produkty), małe zdjęcie (wyświetla się na stronach kategorii, gdzie znajdują się wszystkie produkty) oraz miniatura (wyświetla się po wejściu w kartę produktu, w miejscu więcej zdjęć).Każde zdjęcie może być zarazem zdjęciem głównym, małym oraz miniaturą. Można także w każdym miejscu wstawić inne zdjęcie. Po kliknięciu w zdjęcie otworzy się ono w pop-up'ie w wymiarach rzeczywistych, czyli w takich w jakich zostało dodane. Jeżeli obraz nie zostanie dodany, system wykorzysta zdjęcie domyślne, które można ustawić w konfiguracji [System > Konfiguracja].

Meta Tagi
Jest to miejsce w którym wpisujemy meta tagi, czyli tytuł strony, jej opis oraz słowa kluczowe. Tytuł strony pokazywać się będzie w pasku tytułu , słowa kluczowe oraz opis strony będą widoczne w źródle strony.


Meta Tagi

Magazyn

W naszym przykładnie pozostaniemy przy opcji Użyj ustawień z konfiguracji w celu wykorzystania ustawień systemowych, które dostępne są w konfiguracji [System > Konfiguracja]. Jeżeli chcesz zmienić którąkolwiek z opcji systemowych usuń zaznaczenie w polu wyboru i z listy rozwijalnej wybierz „Tak”.

Kategorie W miejscu tym wybieramy kategorie do której należy produkt. W naszym przypadku jest to Galanteria papiernicza i skórzana > Teczki i aktówki.