Logo do druku

Tworzenie produktów grupowych

W sklepie istnieją dwa rodzaje produktów: produkty proste oraz produkty grupowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak się tworzy produkty proste, jest to opisane szczegółowo w "Poradnik: Tworzenie produktów prostych".

Produkt grupowy wyświetla kilka produktów na stronie. Na przykład jeżeli sprzedajesz długopisy i masz ten sam długopis w czterech różnych kolorach, można dokonać zgrupowania tych produktów, aby wyświetlały się na jednej stronie. Klient – chcąc dodać produkt do koszyka - może wybrać dowolny kolor oraz określić ilość jaką chce zakupić.


Tworzenie produktów grupowych.


Aby utworzyć produkt grupowy trzeba przejść przez 3 etapy:
1. Tworzenie poszczególnych produktów prostych, które będą należały do produktu grupowego.
2. Tworzenie produktu grupowego.
3. Dodanie do produktu grupowego poszczególnych produktów prostych.

Tworzenie poszczególnych produktów prostych.
Przed dodaniem produktu grupowego musisz stworzyć produkty, które będziesz chciał sprzedawać jako produkt grupowy. W naszym przykładzie będą to długopisy BIG Orange.
Załóżmy, że posiadasz w sprzedaży 4 długopisy tego samego producenta i tej samej serii. Chcesz aby wszystkie znajdowały się na jednej stronie – wykonaj następujące czynności:
1. Zaloguj się do panelu sklepu.
2. Przejdź do zarządzania produktami [Katalog > Zaradzaj produktami]
3. Kliknij przycisk Dodaj produkt
4. Wybierz Produkt prosty jako typ produktu oraz użyj odpowiedniego, dla dodawanego produktu, zestawu cech. W naszym przykładzie wybieramy: długopisy.
5. Jesteśmy teraz na karcie z ogólnymi informacjami o produkcie.


6. Po zakończeniu wprowadzania danych o produkcie, naciśnij przycisk Zapisz.
7.Teraz powtórz kroki 2-4 dla każdego produktu. Możesz skorzystać z funkcji duplikuj do stworzenia 4 oddzielnych produktów, bez konieczności wprowadzania tych samych wartość 4 razy. Zrobisz to w następujący sposób: po utworzeniu i zapisaniu pierwszego produktu wybierz funkcję Duplikuj (na stronie produktu w panelu administratora). Do produktu który został zduplikowany nie przeniosą się wartości unikalne, takie jak identyfikator produktu – trzeba je wpisać raz jeszcze. Duplikat produktu zawsze zostanie utworzony ze statusem „Wyłączony”. Jeżeli chcemy aby był widoczny na stronie trzeba zmienić go na „Włączony”.


Tworzenie produktów grupowych
1. Przejdź do zarządzania produktami [Katalog > Zarządzaj produktami]
2. Kliknij przycisk Dodaj produkt
3. Wybierz Produkt grupowy jako typ produktu, oraz odpowiedni dla dodawanego produktu zestaw cech. W naszym przypadku wybieramy: długopisy.
4. Na karcie z ogólnymi informacjami przy Produkcie grupowym, zauważysz że kilku pól brakuje: waga i ilość. Pola te nie mają znaczenia w odniesieniu do produktów grupowych, gdyż wartości te są ustalane przy dodawaniu poszczególnych produktów prostych.


5. Istnieją również dodatkowe karty: produkty grupy. Jest to miejsce, gdzie będziemy dodawać poszczególne produkty proste (w naszym przykładzie długopisy BIC Orange), które zostały stworzone aby dodać je do produktu grupowego. Wybierzmy tę kartę.
6. Jeśli w pole Nazwa wpiszesz Długopis BIC i naciśniesz Szukaj wyświetlą się dopiero co utworzone 4 Długopisy BIC Orange, wygląda to następująco:7. Jeśli zaznaczysz "haczykami" te elementy, zostanie on dodany do produktu grupowego. Gdy produkty zostaną już wybrane można ustawić ich kolejność w jakiej mają się wyświetlać na stronie – w kolumnie pozycja. Produkt, przy którym wpiszemy najniższą liczbę będzie miał najwyższą pozycję na stronie. Można również wprowadzić wartość - w kolumnie domyśla ilość, która zostanie wstępnie wypełniona na stronie w polu ilość.

Wyświetlanie na front-endzie (publikacji) Sposób, w jaki długopisy należące do produktu grupowego publikowany są na front-endzie.