Logo do druku

Dodawanie stron tekstowych

Aby tworzyć i edytować strony tekstowe zaloguj się do panelu sklepu, wejdź w zarządzanie treścią [Zarządzaj stronami > Zarządzaj treścią]. Aby utworzyć nową stronę wybierz przycisk Dodaj nową stronę.

Informacje ogólne
Karta dotycząca informacji ogólnych o stronie tekstowej, wygląda następująco:

Rozpoczynając wypełnianie powyższej karty musimy wpisać Tytuł strony. Następnie wprowadzamy identyfikator SEF URL Identifier - nazwa strony używana przez system. W tym polu nie możemy używać dużych liter, polskich liter, znaków interpunkcyjnych i spacji. W naszym przypadku wpisujemy o-sklepie. Na stronie docelowej www.secondstreet.pl strona "O Sklepie" będzie widoczna po adresem www.secondstreet.pl/o-sklepie. Następnym polem do wypełnienia jest Status. Wartością domyślaną jest "Wyłączono" co oznacza że strona nie będzie widoczna na front-end'zie. Dlatego też jeżeli chcemy aby nasza strona była widoczna należy z listy rozwijalnej wybrać "Włączono". Ostatnim do wypełnienia jest pole Treść. W miejscu tym wprowadzamy tekst jaki chcemy by był widoczny na stronie.


Wybierz przycisk Zapisz i strona tekstowa jest utworzona.