Logo do druku

Narzędzia marketingowe cross-selling i back-end

W sklepie można utworzyć dwa rodzaje zależności pomiędzy produktami, używając funkcji : Produkty powiązane oraz Sprzedaż krzyżowa.

Produkty powiązane pojawiają się w sklepie na karcie produktu, z którym zostały powiązane, w kolumnie po prawej stronie. W założeniu funkcja ta ma być stosowana do produktów komplementarnych do produktu, który klient w tej chwili ogląda.

Produkty powiązane za pomocą funkcji Sprzedaż krzyżowa ukazują się klientowi, gdy przejdzie on do koszyka. Gdy klient przechodzi do koszyka (lub jest tam przenoszony automatycznie np. po dodaniu produktu do koszyka) poniżej tabeli zamówienia pojawiają się produkty powiązane funkcją sprzedaży krzyżowej z produktami, które znajdują się w koszyku. Funkcja ta ma działać na zasadzie zakupu impulsywnego, wykorzystywanej np. w supermarketach – gdzie przy kasach umieszczane są gumy do żucia, baterie czy gazety.

Produkty powiązane

Aby powiązać jeden produkt z drugim należy:
1. Przejść do Katalog > Zarządzanie produktami
2. Znaleźć produkt, do którego chcemy dodać powiązanie
3. Otworzyć kartę produktu do edycji
4. Przejść do zakładki Powiązane produkty
5. Upewnić się, że w pierwszej kolumnie filtr ustawiony jest na “Dowolny”
6. Z listy produktów wybrać te, które mają być powiązane – zaznaczyć checkbox’y
7. Kiedy produkty zostaną zaznaczone pokaże się kolumna „Pozycja”, w której należy wpisać kolejność wyświetlania się powiązanych produktów na stronie głównego produktu.
8. Zapisujemy zmiany.

Wyświetlanie produktów powiązanych na karcie produktu.Na zaprezentowanym powyżej rysunku dwa produkty są powiązane z produktem głównym. Zauważmy, że przy drugim produkcie nie ma checkbox’a, a więc produkt ten nie może być automatycznie dodany do koszyka, wraz z produktem głównym (tak jak jest to możliwe w przypadku pierwszego produktu). Jest tak dlatego, że drugi powiązany produkt jest Produktem grupowym, a więc nie może być wprost przeniesiony do koszyka, a musi zostać dokonany wybór spomiędzy zgrupowanych w nim produktów prostych.Sprzedaż krzyżowa

Produkty sprzedaży krzyżowej wyświetlają się w koszyku, po dodaniu do niego produktu głównego (do którego są przypisane). Z każdym produktem można powiązać dowolnie liczną grupę produktów, z których przy każdym wejściu do koszyka będą pokazywać się 3 losowo wybrane produkty.


By dodać powiązanie sprzedaży krzyżowej do produktu należy:
1. Przejść do Katalog > Zarządzanie produktami
2. Znaleźć produkt, do którego chcemy dodać powiązanie
3. Otworzyć kartę produktu do edycji
4. Przejść do zakładki Sprzedaż krzyżowa
5. Upewnić się, że w pierwszej kolumnie filtr ustawiony jest na “Dowolny”
6. Z listy produktów wybrać te, które mają być powiązane – zaznaczyć checkbox’y
7. Kiedy produkty zostaną zaznaczone pokaże się kolumna „Pozycja”, w której należy wpisać kolejność wyświetlania się powiązanych produktów w koszyku. Jeśli mamy więcej niż 3 produkty dodane, będą one wybierane w sposób losowy, a ustawianie kolejności nie będzie miało efektu.
8. Zapisujemy zmiany.

Wyświetlanie w koszyku produktów powiązanych sprzedażą krzyżową .
Uwaga: Obydwa rozwiązania dotyczące powiązywania produktów w systemie jest jednostronne. Oznacza to, że jeżeli do produktu Kredki dodamy jako produkt powiązany na przykład Temperówkę, to na karcie produktu Kredki Temperówka będzie się pokazywać jako produkt powiązany, ale na karcie produktu Temperówka - Kredki pokazywać się nie będą.