Logo do druku

Tworzenie cech

W tej części Pomocy podpowiemy, jak tworzyć cechy dopasowane do sprzedawanych przez nas produktów. Nie jest to skomplikowane. Posłużymy się przykładem sklepu, w którym sprzedawane będą zszywacze. Najpierw stworzymy cechę ilość zszywanych kartek, a następnie cechę producent, której użyjemy w nawigacji warstwowej.

Tworzenie prostej cechy – Ilość zszywanych kartek
1. Logujemy się do panelu sklepu
2. Przechodzimy do zarządzania cechami [ Katalog > Cechy > Zarządzanie cechami ]
3. W prawym górnym rogu klikamy Dodaj nowa cechę
4. Jesteśmy teraz na stronie edycji cechy i jej ustawień, wygląda to następująco:

Tabela właściwości


* Kod cechy: to jest nazwa cechy używana przez system. W tym polu nie możemy używać dużych liter, polskich liter, znaków interpunkcyjnych i spacji. Wpisujemy więc ilosc_zszywanych_kartek.
* Zasięg: wybieramy Globalny – dla całego systemu.
* Tryb wprowadzania wartości cechy: w tym polu określamy, jakiego rodzaju dane będą przechowywane w tej cesze. Użyjemy teraz „textfield” (pole tekstowe) gdyż chcemy dla każdego produktu ręcznie wpisywać wartość cechy w pole tekstowe.
* Wartość domyślna: w to pole można wpisać wartość, która automatycznie będzie wpisywana w to pole. Mamy wiele zszywaczy, a każdy może zszyć inną maksymalną ilość kartek, więc pozostawiamy to pole puste.
* Wartość unikalna: Jeśli wybierzemy „Tak” wartość cechy będzie musiała być inna dla każdego z produktów. W naszym przypadku wybieramy „Nie” , ponieważ wiele zszywaczy może mieć taki sam limit zszywanych kartek.
* Wartość wymagana: Jeśli „Tak”, wpisanie danych do pola cechy będzie wymagalne podczas dodawania produktu.
* Sprawdzenie sposobu wprowadzania danych: ta opcja decyduje o tym, czy podczas zapisywania produktu system ma walidować dane wprowadzone przez właściciela sklepu. Przykładowo, jeśli wybierzemy „liczba całkowita” to sklep nie pozwoli nam zapisać produktu, gdy w polu danej cechy będzie wpisane cokolwiek innego. W naszym przykładzie taka walidacja jest niepotrzebna, ustawiamy więc „Bez sprawdzania”.
* Zastosuj do: ustawiamy tu, w produktach jakiego typu cecha ma być wyświetlana. Na przykład cecha „cena” nie ma zastosowania przy produkcie grupowym, gdyż każdy ze zgrupowanych w produkcie grupowym produktów prostych ma własną cenę sprzedaży. W naszym przypadku ustawimy „wszystkie typy produktów”.

* Używaj w szybkim wyszukiwaniu: jeśli „Tak” , dane wpisane w tym polu będą wyszukiwane za pomocą prostej wyszukiwarki umieszczonej w publikacji (front-end’zie) sklepu.
* Używaj w szukaniu zaawansowanym: jeśli „Tak” , dane wpisane w tym polu będą wyszukiwane za pomocą prostej wyszukiwarki umieszczonej w publikacji (front-end’zie) sklepu oraz w wyszukiwarce zaawansowanej. W wyszukiwarce zaawansowanej pojawi się pole o nazwie cechy, jeśli wpiszemy w nie np. liczbę 10, to wyszukiwarka zwróci nam wszystkie produkty, które w polu cechy mają wpisaną wartość 10.
* Używaj w nawigacji warstwowej: Jeśli filtrowalne - dane będą używane jako filtr w nawigacji warstwowej. Filtrowalne (z wynikami) oznacza, że tylko wartości które przypisane są do konkretnych produktów stworzą nawigację warstwową (filtr, dodatkowe menu) i strony kategorii zwracające wyniki każdego filtra . Filtrowalne (bez wyników) oznacza, że wszystkie istniejące wartości cechy zostaną wyświetlone w menu nawigacji warstwowej, nawet gdy użycie ich jako filtra nie zwróci żadnych produktów. Warunkiem wykorzystania cechy w nawigacji warstwowej jest tryb wprowadzania wartości cechy: menu rozwijalne, wielokrotny wybór lub cena.
* Pozycja: pozycja cechy w bloku nawigacji warstwowej
* Widoczny w stronach katalogu na front-endzie: Jeśli „Tak” cecha będzie wyświetlać się w tabeli pod opisem produktu w tabeli „Informacje dodatkowe”.

Zarządzanie etykietami / opcjami


W tym oknie możemy nadać etykiety dla cechy: etykietę widoczną dla administratora sklepu i etykietę domyślną (default) dla sklepu.
Nie komplikujemy sobie sprawy, wpisujemy takie same etykiety.

Wyświetlanie na front-endzie (publikacji)
Sposób, w jaki cechy publikowane są na front-endzie na stronach katalogu.


Tworzenie cechy z kontrolowanymi opcjami - Producent
Kolejną cechą, którą utworzymy to Producent. Załóżmy, że sprzedajemy w naszym sklepie zszywacze trzech producentów. By nie wpisywać każdorazowo ręcznie ich nazw i uniknąć np. omyłek pisarskich, stwórzmy cechę i przypiszmy do niej możliwe do wyboru opcje: Leitz, Rapid i Maped.

Właściwości cechy
Dla cechy producent użyjemy trybu wprowadzania danych „lista rozwijalna”, gdyż chcemy, żeby ta cecha miała ograniczoną ilość wartości jakie może przyjąć. Użycie trybu „lista rozwijalna” jest także warunkiem wyświetlania cechy w menu nawigacji warstwowej. Poniższe rysunki przedstawiają właściwości, jakie musimy nadać cesze producent.Zarządzanie etykietami / opcjami
Skoro wybraliśmy „menu rozwijalne” mamy teraz możliwość wprowadzenia możliwych do wybory opcji. W części „Zarządzaj opcjami” możemy dodawać opcje, nadawać im domyślne nazwy, nadawać im pozycje, w jakich mają się wyświetlać, a także mamy możliwość wyboru opcji, która wpisywać się będzie automatycznie (jako domyślna).


Dodanie cechy do produktu
Żeby dodać cechę do produktu , należy dodać ją do zestawu cech a następnie w oparciu o ten zestaw stworzyć nowy produkt. Poniżej prosty przykład.


Wyświetlanie na front-endzie (publikacji) Sposób, w jaki cechy publikowane są na front-endzie na w nawigacji warstwowej.