Logo do druku

Jak tworzyć zestawy cech?


Czym jest zestaw cech?

Zestaw cech jest zbiorem cech. Najprościej będzie opisać to oczywiście na przykładzie. Wybierzmy jedną z naszych kategorii ze sklepu DEMO, niech będą to „Zeszyty i bruliony”. Oprócz cech domyślnych, które są przypisane do wszystkich produktów w sklepie chcesz pokazać kupującym dodatkowe informacje o produkcie na karcie produktu, takich jak:
* Format
* Ilość kartek
* Rodzaj kartek/papieru
* Rodzaj okładki

Każdą z tych cech stworzyłeś już w dziele Katalog > Cechy > Zarządzaj cechami. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić zapoznaj się z przewodnikiem „Tworzenie cech”. Jesteśmy gotowi, by dodać kilka produktów do kategorii „Kredki i bruliony”. Żeby każdej z tych cech nie dodawać za każdym razem do każdego produktu (lub też nie wpisywać ich w pole Opis produktu) stworzymy zestaw cech, dzięki któremu każdy produkt z kategorii będzie miał takie same przypisane cechy, a ich wpisywanie na karcie produktu będzie prostym wypełnianiem istniejących już pól.

Tworzenie zestawu cech. Żeby stworzyć zestaw cech:
1. Przechodzimy do Katalog > Cechy > Zarządzaj zestawami cech.
2. Naciskamy Dodaj nowy zestaw cech w górnej prawej części ekranu3. Wpisujemy Nazwę zestawu cech. W naszym przykładzie posłużymy się nazwa Zeszyty.
4. Bazowany na: Możemy wybrać inny zestaw cech, jako punkt wyjściowy zestawu, który stworzymy. Nasz zestaw będzie zawierał wszystkie cechy zestawu bazowego, które będzie można modyfikować oraz do których będzie można dodawać nowe cechy. Jeśli tworzymy pierwszy nasz zestaw cech, jako zestaw bazowy wybieramy Domyślny. Zestaw Domyślny zawiera wszystkie cechy niezbędne do utworzenia karty produktu, które możemy przekształcać i wzbogacać na własne potrzeby.
5. Klikamy Zapisz zestaw cech.
6. Na następnej stronie możemy przypisywać cechy do zestawu. W środkowej części ekranu pojawi nam się drzewo cech, pogrupowanych wg ich funkcji. Z prawej strony widzimy listę cech, które nie są przypisane do zestawu cech, którego użyliśmy za bazowy. Na Tel liście powinniśmy zobaczyć cechy, które stworzyliśmy do opisu zeszytów.
7. Klikamy w znajdujący się nad drzewem przycisk Dodaj nowa grupę , by stworzyć nowa grupę cech wewnątrz zestawu Zeszyty. Grupy wpływają na określone miejsce wyświetlania cechy w na karcie produktu w publikacji oraz na karcie produktu w panelu administracyjnym. Tworzona grupę z oczywistych powodów nazywamy Zeszyty, będziemy dodawać do niej cechy dotyczącego tej kategorii produktów. Możemy zmienić nazwę grupy dwukrotnie w nią klikając i wpisując nową nazwę.

8. Utworzona nowa grupa pojawi się na samym dole drzewa cech. Żeby przypisać do grupy nieprzypisane cechy z prawej kolumny, musimy je po prostu kliknąć i przeciągnąć. Żeby usunąć cechy ze środkowej kolumny musimy je kliknąć i przeciągnąć do kolumny Nieprzypisane cechy. Nie będzie możliwe usunięcie cech systemowych (oznaczonych czerwonym kółkiem) , gdyż system potrzebuje ich by poprawnie funkcjonować. Możliwe jest usuniecie wszystkich innych prostych cech.

I gotowe !

Zapisujemy klikając Zapisz zestaw cech.
Uwaga: Kiedy już stworzyłeś produkt na podstawie zestawu cech, nie możesz już go usunąć. Jeśli usuniesz zestaw – usuniesz wszystkie produkty, które zostały stworzone z jego użyciem. Zestaw możesz dowolnie zmieniać , dodawać do niego nowe cechy, ale pamiętaj – jeśli usuniesz jakąś cechę z zestawu – wpisane w niej dane zostaną utracone ! Jeśli nie chcesz, żeby się wyświetlały klientom, możesz edytować cechę tak, żeby nie wyświetlała się w publikacji. Klienci nie będą jej widzieć, a Ty zachowasz wpisane w polach dane.

Używanie zestawu cech.
Teraz dodamy do katalogu nowy produkt w oparciu o stworzony przed chwila zestaw cech.
1. Przechodzimy do Katalog > Zarządzanie produktami
2. Wybieramy Dodaj produkt
3. W oknie zestaw cech z listy rozwijalnej wybieramy Zeszyty


4. W wyniku tego, ze stworzyliśmy produkt w oparciu o cechę Zeszyty w lewym menu pojawiła się nam zakładka o takiej samej nazwie. W tej zakładce pokazują się cztery cechy, które dodaliśmy do zestawu i pola, gotowe do wpisania danych.

5. Wypełniamy wszystkie potrzebne pola i zapisujemy produkt.