Logo do druku
 Tworzenie kategorii.
1. Logujemy się do panelu sklepu
2. Przechodzimy do zarządzania kategoriami [ Katalog > Zarządzaj kategoriami ]
3. W lewym górnym rogu klikamy Dodaj nowy
4. Jesteśmy teraz na stronie edycji kategorii i jej ustawień, wygląda to następująco:


Informacje ogólne
* Nazwa: nazwa która będzie widoczna na stronie
* Kategoria nadrzędna: w rym miejscy wybieramy kategorię, do której będzie należała dodawana przez nas kategoria.
* Włączona: jeśli Tak kategoria będzie aktywna - widoczna na stronie, jeżeli Nie kategorii nie będzie widać
* Klucz URL: to jest nazwa kategorii używana przez system. W tym polu nie możemy używać dużych liter, polskich liter, znaków interpunkcyjnych i spacji.
* Opis: opis kategorii jaki będzie widoczny na stronie
* Zdjęcie: zdjęcie które będzie widoczne na stronie
* Meta tytuł: tytuł strony, który widoczny będzie w pasku tytułu
* Meta słowa kluczowe: słowa kluczowe widoczne będą w źródle strony * Meta opis: opis widoczny będzie w źródle strony
* Widoczność: wybieramy Tylko produkty Dodawanie produktów do kategorii Gdy uzupełnimy już informacje ogólne o kategorii możemy przejść do dodania do niej produktów. Przechodząc do zakładki Produkty kategorii widzimy wszystkie dodane produkty. Klikamy w polu wyboru odznaczając haczykiem produkt, który chcemy aby należał do nowododanej kategorii.


Po dodaniu produktów do kategorii klikamy - w prawym górnym rogu - Zapisz kategorię.