Logo do druku

Czym są “Reguły cen katalogu” i jak ich używać?

W sklepie mamy dwa rodzaje reguł cen – Reguły cen katalogu produktów i Reguły cen w koszyku. Reguły katalogu są zastosowane do produktów zanim zostaną one dodane koszyka, natomiast Reguły koszyka dotyczą produktów już w koszyku się znajdujących. Żeby stworzyć regułę cen katalogu przechodzimy do Promocje > Reguły cen katalogu i wybieramy Dodaj nową regułę.


Najpierw wypełniamy pola Nazwa i Opis dla reguły cen katalogu. Regułę możemy włączać i wyłączać wybierając z listy wybieranej statusy (Aktywny/Nieaktywny). Wtedy możemy wybrać do których grup klientów ma być stosowana reguła. Pierwszą opcją jest NOT LOGGED IN, czyli klienci niezalogowani (a więc niezarejestrowani) w naszym sklepie , którzy z tego powodu nie należą do żadnej grupy klientów. Druga opcja to grupa Ogólna – do niej dodawani są domyślnie wszyscy klienci, którzy zakładają konta w sklepie. Pozostałe grupy, które się będą ukazywać to utworzone przez Ciebie grupy, do których przeniosłeś klientów z grupy Ogólnej.
Następnie ustawiamy zakres czasowy działania reguły . W ten sposób możemy ograniczyć czas trwania promocji, np. na użytek promocji świątecznej itp. Jeśli pola pozostawimy puste, reguła będzie obowiązywać bezterminowo od chwili jej aktywacji. Następnie możemy ustawić priorytet reguły. Ta możliwość jest dana na wypadek, gdyby do jednego produktu były przypisane dwie reguły cen katalogu. Ta która będzie miała wyższy priorytet (1 jest najwyższym) ta zostanie użyta. Omówimy priorytety później, gdy dodamy drugą regułę. Po uzupełnieniu ogólnych informacji przejdziemy do stworzenia warunków zastosowania reguły. W naszym przykładzie stworzymy upust 5% dla wszystkich teczek i aktówek z galanterii skórzanej o cenie wyższej niż 150 zł.

Oto jak to zrobimy:
Przechodzimy do zakładki Warunki. Chcemy stworzyć regułę, która ma dwa warunki obowiązujące jednocześnie:
* produkt musi należeć do kategorii Galanteria skórzana podkategoria Teczki i aktówki
* cena produktu jest wyższa niż 150 zł


Jeśli chcielibyśmy, żeby zniżka dotyczyła produktu spełniającego tylko jeden z warunków, zamiast WSZYSTKO wybralibyśmy DOWOLNY. Naciskamy na znak “+” i z listy cech wybieramy Kategoria. Następnie wybieramy zależność „jest” i na drzewie kategorii sklepu zaznaczamy kategorię „Teczki i aktówki”
Następnie dodajemy ograniczenie dotyczące ceny. Naciskamy na znak “+” i z listy cech wybieramy Cena. Następnie wybieramy zależność „większe niż” i w pole wpisujemy cenę „150”. I tak oto stworzyliśmy dwa warunki:

Gdy mamy już utworzone warunki, przejdziemy do ustawienia Akcji.

Lista rozwijalna Zastosuj pozwala na wybór sposobu naliczania zniżki.
Załóżmy, że w pole Wartość zniżki wpisujemy 5, to jeśli z listy wybierzemy:
* o procent ceny wyjściowej – cena produktu zostanie pomniejszona o 5% (cena-5%*cena)
* po stałej wartości – cena produktu zostanie
pomniejszona o stały rabat w kwocie 5 zł (cena-5zł) * do wartości procentowej ceny wyjściowej – cena produktu zostanie pomniejszona do 5% ceny wyjściowej (5%*cena)
* do stałej wartości – cena produktu zostanie pomniejszona do stałej wartości równej 5 zł.

W naszym przypadku wybieramy więc o procent ceny wyjściowej. Ostatnią rzeczą jaką musimy zrobić , to zdecydować kiedy chcemy zatrzymać działanie pozostałych reguł przez nas dodanych do tej samej grupy produktów.

W naszym przypadku odpowiadamy „Tak”.

Ale załóżmy, że naszej regule przypisaliśmy priorytet 1. W sklepie istnieje też druga reguła o priorytecie 2, która wszystkim produktom przypisuje zniżkę 10zł. Jeśli wybralibyśmy “Nie” w polu Zatrzymaj dalsze przetwarzanie reguł – cena każdej teczki i aktówki zostałaby najpierw obniżona o 5% jej wartości, a następnie jeszcze pomniejszona o 10 zł. Wybraliśmy „Tak”, więc zniżka 10 zł dotyczy wszystkich produktów w sklepie, ale nie teczek i aktówek droższych niż 150 zł. Teraz naciskamy “Zapisz regułę” i gotowe. A dlaczego mamy osobny przycisk z napisem „Zapisz i zastosuj” ? Na pewno zauważyliście też przycisk „Zastosuj reguły” na stronie zawierającej listę reguł cen katalogu. Żeby reguła zmieniła ceny wybranych produktów, należy wybrać albo opcję „Zapisz i zastosuj” w karcie edycji reguły albo „Zastosuj reguły” na liście wszystkich reguł. Zastosowano takie rozwiązanie dlatego, że po dodaniu nowych reguł system musi przeliczyć ceny produktów uwzględniając wszystkie aktywne reguły, ich priorytety i zakresy czasowe. Reguły są przeliczane każdej nocy o godzinie 00:00:00, ale jeśli chcesz, aby wprowadzone przez Ciebie reguły doniosły natychmiastowy skutek, musisz użyć któregoś z przycisków Zastosuj .

Przejdźmy teraz do rozszerzonej funkcjonalności, niektórym z Was być może przydadzą się kombinacje warunków. Posłużmy się nowym przykładem. W ofercie mamy nowość – teczki firmy Pierre Colection. Na magazynie mamy jednak nadwyżkę teczek firmy Cardinal. Chcemy więc przecenić tylko teczki Cardinal, ale nie chcemy tworzyć kolejnej reguły. Posłużymy się więc kombinacją warunków.
W pierwszej linii zakładamy, że wszystkie warunki są prawdziwe.
Ustawiamy warunki dotyczące ceny i kategorii.
Teraz ustawimy warunek wykluczający z przeceny teczki Pierre Collection. Z listy rozwijanej wybieramy Kombinacja warunków.

Widok warunków przedstawia się następująco:

W efekcie mamy obniżkę dla teczek i aktówek droższych niż 150 zł i nie będących produkcją firmy Pierre Collection.
Zapisz zmiany, zastosuj regułę, a nadwyżka zniknie z Twojego magazynu w mgnieniu oka.