Logo do druku

Szanujemy Twoją prywatność

Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Państwa dane osobowe.

I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest 4STUDIO Sp. Z o.o. Z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 5b, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263371
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, reprezentowaną przez Mariusza Koteckiego

II. Ochrona danych

1. Platforma 4Hosting szanuje dane osobowe swoich użytkowników, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez zgody Państwa, poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:
- na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu,
- w celu ochrony praw przysługujących platformie 4Hosting
2. W czasie korzystania z platformy mogą być Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego działania portalu.

III. Jakie dane zbieramy?

1. Dane zbierane podczas rejestracji
Aby mogli  Państwo  skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu należy się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy  o adres email oraz hasło jakiego będzie Państwo używali na platformie 4Hosting, a także o szereg danych niezbędnych do zawarcia transakcji kupna usług  oferowanych na platformie 4Hosting. Podczas rejestracji wymagamy podania: imienia, nazwiska, peselu, adresu oraz telefonu, opcjonalnie jeżeli dokonywany jest zakup na firmę wymagane jest podanie danych na temat nazwy firmy, numeru NIP oraz REGON.
2. Dane zbierane automatycznie.
Podczas wizyty na platformie 4Hosting automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyt, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
3. Dane zbierane, gdy Państwo kontaktujecie się z nami.
Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujecie nam  Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

IV. W jaki sposób wykorzystujemy dane o klientach?
1. W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych zebranych na platformie 4Hosting innym podmiotom
2. Dane zbierane podczas rejestracji są wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa przed dokonaniem zakupu.
3. Dane zbierana podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym wystawienia faktury. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcecie Państwo dokonać zakupu.
4. Platforma 4Hosting gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem a platformą 4Hosting będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania.
6.  Platforma 4Hosting może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki  podczas korzystania z platformy. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

IV. Poczta elektroniczna
1. Właściciel platformy 4Hosting zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do platformy, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
2. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w publikacjach elektronicznych nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastosowaniem wszystkie porady i wskazówki udostępniane przez portal powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
3. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji (stosowny link znajduje się w każdym z e-maili).

V. Zmiana danych
1. Użytkownik ma prawo do poprawiania swoich danych.
2 .Aby zmienić swoje dane wymagane jest przesłanie druku zgłoszenia zmiany danych dostępnego w dziale Pomoc. Danych użytych do transakcji zakupu nie można usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

VI. Postanowienia końcowe
1. Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej portalu.